©  Foto:

Mou Kirke

Mou Kirke er én ud af 10 kirker der ligger i Lille Vildmose. Kirkerne i Lille Vildmose er en del af kulturarven. 

 

Hver enkelt kirke har sin helt egen historie at fortælle - enten på grund af nære tilknytninger til bestemte personer, hvis betydning for området har været meget stor, eller fordi stilart, størrelse eller beliggenhed i sig selv udgør noget specielt. Således også for kirkerne i Lille Vildmose.

Mou kirke har f.eks. et korbuekrucifiks fra 1500-tallet.

Det er blot et lille udsnit af kirkerne i området. 

 

Læs mere på sogn.dk/mou/