©  Foto:

Møllebakken

Møllebakken, der oprindelig hed Rugbanke, har navn efter de 6 møller, der i flere hundrede år stod på bakken.

I 1830'erne dannedes "Kommissionen til Kalundborg og Omegns Forskønnelse" - senere kaldet "Kalundborg Forskønnelsesforening". Der blev anlagt spadserestier, bl.a. langs Fjorden fra havnen og vestpå, plantet træer og ryddet op i byen for private midler.

I 1850 overtog bystyret vedligeholdelsen af stien langs Møllebakken fra Østerport til Nørreport.

I beg. af 1860'erne begyndte man på at beplante og omdanne den nøgne møllebakke til lystanlæg. Det blev i 1863 stillet under politiets beskyttelse.

For at skaffe penge til videre beplantning blev der på Møllebakken holdt en sommerfest med forlystelser, spisning og dans. Den besøgtes af 2000 mennesker fra by og land.

Det blev dog en privatmand, købmand O. M. Thrane, der satte en del af sin kapital ind på at fuldføre det store projekt incl. en pavillon.

I Møllebakkens sydvestlige hjørne findes en plads til friluftsteater, kaldet Gryden.