©  Foto:

Mindesten ved trafikhavnen

Her er rejst en stor natursten med indskriften: "Marineforeningen satte denne sten til minde om 22 kertemindemænd, som fandt heltedøden med Ivar Hvidtfeldt om bord på linieskibet "Dannebroge" i søslaget i Køge bugt den 4. oktober 1710."

Citat: " Og flyver du mod himlen i store luers favn, da nævn for stjernevrimlen din høje Hvidtfeldts navn." (B. S. Ingemann)