©  Foto:

Mindesten for C. Winther

Mindesten for digteren Christian Winther står vest for Fensmark Præstegård.

Christian Winther blev født på præstegården 29. juli 1796 og boede der de første 10 år af sit liv.

Mindestenen blev opsat til minde om byens berømte søn