©  Foto:

Mindesmærke over faldne fra Sønderjyske Krige i Ribe

Ribe og de Sønderjydske Krige 1848-50 og 1864.

Mindesten i Ribe over de faldne fra de Sønderjydske Krige 1848-50 og 1864.

Indskrift på monumentets forside
Til minde om de under kampene for Sønderjylland (i 1848-1850 og 1864) faldne krigere fra Ribe købstad og Ribe herred.

Forsiden under de tre hjerter
Her mindes de som fulgtes ad fra bondeland og borgerstad, de stred og faldt for fædres flag, een sejrrig, een i nederlag, thi skriver deres fødestavn i sten, de faldnes hædersnavn.