©  Foto:

Milepæl i Sct. Bendtsgade

På den stærkt befærdede vej fra København til Korsør satte man allerede i Chr. IVs tid træpæle op, der viste afstanden fra København. Disse træpæle blev senere udskiftet med pæle af Norsk marmor. Men desværre tålte de ikke det danske vejr, og i 1846 blev de udskiftet med pæle af Bornholmsk granit.

Pælen i Sct. Bendtsgade viser at der er 8 mil = 60,256 km. fra, hvor den står til København.

Alle milepæle blev fredede i 1967.

 

Læs mere på wiki.ringstedhistorie.dk