©  Foto:

Middelalderlige Rådhus

Denne bygning er uden sidestykke, da der ingen andre steder i Danmark findes et bevaret rådhus fra middelalderen. Det er bygget i ca. år 1450, og det blev efter danske forhold ganske imponerende. Omkring 1500 forhøjedes huset med en etage. Det blev også brugt som fængsel.

Bygningen er nu domicil for Sct. Peders Sognegård og anvendes til forskellige aktiviteter arrangeret af menighedsrådet.

I åbningstiden er det muligt at se lokalerne indvendigt.