©  Foto:

Mergelbane Stien

Turen går fra Bøgedalsvej i øst til Tønningsletvej i vest, hvor der på vejen også er stiforbindelser til Himmelbjerget og Julsø.

På dele af den gamle nedlagte bane er der afmærket en turrute gennem det smukke og varierede landskab, hvor der i gamle dage transporterede mergel (kalkholdig jord) til de sandede jorder ved Christianshede i vest. Banen fungerede indtil 1924.

Dele af Mergelbane stien er meget kuperet, og egner sig derfor ikke til barnevogne og dårligt gående.

Se, hvad andre deler på Instagram

#mergelbanen #danmarkssmukkeste #visitdanmarkssmukkeste