Maribo Domkirke

Foto: BEST Production
Attraktioner
Kirker
MARIBO DOMKIRKE OG KLOSTERRUIN – et enestående bygningsværk ! Gå på opdagelse i domkirken og nyd det smukke lyse rum – og se krypten, hvor Leonora Christina har ligget begravet. Slut besøget af med at gå på opdagelse ved den gamle klosterruin uden for kirken.
Adresse

Klostergade 33

4930 Maribo

Maribo Domkirke
Maribo Domkirke er oprindelig en del af et dobbeltkloster. Det vil sige, at der levede både munke og nonner.

Kønnene var dog stærkt adskilt – nemlig af klosterkirken, senere Maribo Domkirke, således at der ikke var nogen, der faldt for fristelsen til kønslig omgang.

For at adskille kønne, lå klosterkirken nemlig midt mellem nonneklosteret, som lå mod nord og munkeklosteret, som lå mod syd.
I dag ses udelukkende ruiner fra nonnernes kloster, mens der ikke er nogen spor er efter munkenes.

Ved reformationen i 1536 blev de fleste danske klostre nedlagt, men klosteret i Maribo var et af de få, der fortsatte som en katolsk stiftelse i omkring endnu 20 år.
Først 60 år senere, da Maribos gamle landsbykirke brændte, blev klosterkirken byens nye kirke i 1596.

Kirken ændrede status sig til Domkirke i 1803.

Bygningerne har været underlagt forskellige ombygninger gennem tiderne, som blandt andet er beskrevet her.

Besøg Domkirken
Domkirken er åben for besøg hele ugen fra kl. 9.00 – 17.00. 
Rundvisning for grupper kan arrangeres ved henvendelse til Kirkekontoret.

Leonora Christina
Maribo Klosters nok mest berømte beboer var Christian d. 4’s datter Leonora Christina, som var gift med landsforræderen Corfitz Ulfeldt. Hun nægtede dog al kendskab til hans handlinger, men blev, uden rettergang eller dom, holdt fanget i Blåtårn på Københavns Slot i næsten 22 år.

I 1685 blev hun løsladt, og flyttede kort efter ind i Maribo’s gamle kloster. Her boede hun indtil sin død i 1698, og blev begravet i klosterkirken. Kort tid efter gravlæggelsen blev hendes lig dog fjernet – formentlig af en søn – der begravede hende et ukendt sted.

Krypten med hendes kiste, kan stadig ses i Maribo Domkirke.

I 1935 blev der rejste en mindesten over hende, som kan ses ved domkirkens vest-gavl.

Man kan læse hele historien om Leonora Christina Ulfeldt her.

Klosterruinen
Den store klosterkirke – Domkirken – står endnu, men i dag ses udelukkende resterne af nonnernes kloster, mens der ingen synlige spor er efter munkenes kloster, der har ligget på den anden side af kirken.

Klosteret var et imponerende bygningsværk, hvor størstedelen blev revet ned for mange hunderede år siden. Man ved desværre meget lidt det oprindelige kloster i dag, og det skyldes blandt andet, at de oprindelige tegninger er gået tabt og aldrig fundet.

I 2016 blev de originale rester af det 600 år gamle murværk sikret af Museum Lolland-Falster, og samtidig blev området omkring kirken renoveret med ny stenbelægning, som indikerer, hvor murene fra det gamle kloster har ligget.

Man kan læse mere om det imponerende bygningsværk samt høre et lydspil fra den tid, hvor der boede nonner og munke på stedet.

Adresse

Klostergade 33

4930 Maribo

Fortsett:

Sidst opdateret af
Visit Lolland-Falster