©  Foto:

Mandøs historie

Mandø, øen i Vadehavet imellem Rømø og Fanø, nok en af Danmarks fredeligste øer og har derfor ikke mange lighedspunkter med de andre ferieøer langs Vadehavet.

At Mandø har fået lov at forblive næsten uberørt af turismen skyldes tidevandet, for ved højvande er øen uden for trafikal forbindelse til omverdenen. Mandø er som den eneste ø i det danske vadehav beskyttet af et havdige næsten hele vejen rundt om den 7,63 km² lille ø. En enkelt klitrække på øens højeste punkt giver indbyggerne i Mandø by beskyttelse mod havet fra vest.

Øens alder
Ingen ved med sikkerhed, hvor længe Mandø har eksisteret. Første gang, man på skrift hører om Mandø, er 1231 i Kong Valdemars Jordebog, og man véd, at der boede mennesker på Mandø i starten af 1300-tallet. Mandø havde været kronens gods indtil 1741, hvor øboerne købte den for 864 rigsdaler, og var nu forpligtet til selv at skulle betale præstens løn og vedligeholde kirken. Man fik endvidere rettighederne til jagt og strandingsgods.

Erhverv
Øens befolkning ernærede sig oprindelig af fiskeri, siden af søfart. Landbrug har fra 1900-tallet været hovederhvervet. Antallet af heltidslandbrug er faldet fra ca. 25 i 1970 til ét i 1997. I dag lever Mandøs beboere overvejende af pension, deltidslandbrug og turisme.

Stormfloder
Øen har flere gange været ramt af stormflod hvis skadevirkninger siden 1800-tallet har været søgt begrænset ved digebyggeri. Øen blev ramt af omfattende digebrud og oversvømmelser ved stormfloden i 1981, hvor vandet ødelagde både hav- og bydiget. Næsten hele Mandø var under vand - 200 får og 18 kreaturer druknede, men heldigvis ingen mennesker. Diget blev forstærket efter stormen, og øen var igen beskyttet af et hav- og bydige. Siden er der kun opstået mindre huller i diget. Under orkanen og stormfloden december 1999 var situationen dog meget kritisk.

Indbyggertal
Befolkningstallet har gennem det sidste århundrede været i tilbagegang, og antallet af fastboende ligger nu på omkring 35, men sommerhusbebyggelsen og turismen udgør en vis kompensation for det faldende befolkningstal. I 1890 havde øen 262 indbyggere, i 2012 kun 37.

Kommune
1970 blev Mandø Kommune optaget i Ribe Kommune og blev dermed fra 2007 en del af Esbjerg Kommune. Øen udgør Mandø Sogn.

Navnet Mandø
Øen kendes fra 1200-tallet som Mannæø, Mannø mændenes ø. Sagnet fortæller, at kun 7 mænd, som tilfældigvis arbejdede med høet inde i Mandø Hølade på fastlandet, overlevede stormfloden i 1558. De 7 mænd fandt i Ho og på Fanø deres nye koner og flyttede kort tid efter tilbage til Mandø. Der er formodninger om, at navnet Mandø opstod på grund af ovennævnte episode.