©  Foto:

Magleby Kirke på Stevns

Kirken er oprindelig opført af kridtsten i romansk stil omkring 1200.
Af den oprindelige kirke er kun langmurene i den midterste del af skibet tilbage.

Våbenhuset, der er af munkesten, som står afrensede, er bygget i to perioder. Den ældste del er fra ung gotisk tid ca. 1300.

På reformationstiden blev våbenhuset forhøjet. Den oprindelige mur højde markeres af et savskifte.

Øst vinduet i våbenhuset er et genåbnet romansk vindue. Kapellet mod nord er fra ca. 1500. På samme tid fortrængte langhuskoret det oprindelige romanske skib, som blev forhøjet og udstyret med fire krydshvælv. Sakristiet mod nord stammer også fra denne periode.

Det nuværende spir er fra 1855. Bygningens yngste del, gravkapellet, er opført i 1600 atllet af røde mursten. Altertavlen er fra 1606 af tryggevældemesteren. De tre kvindelige hermer i topstykket symboliserer tro, håb og retfærdighed. Malerierne er fra 1610. Prædikestol i høj renaissance fra 1614. De oprindelige malerier på opgangen og selve stolen forestiller dyderne. Orglet er fra 1985.