©  Foto:

Løkken Vandtårn og Solhvervssøjlen

Sammen med Sømærket og Signalmasten danner Vandtårnet Løkken Skyline. Det er en bygning, der er svær at overse på vejen ned til Løkken Strand!

Løkkens Vandtårn blev indviet den 1. juli 1917. Dengang dannede det fundamentet for Løkkens vandforsyning. 175.000 liter vand blev lagret i tårnet, og kunne fordeles ud til borgerne, når de åbnede for vandhanerne. Oprindeligt var planen "kun" at have plads til 140.000 liter, men en forhandling med entreprenøren Axel P. Gudnitz resulterede i en meter mere i højden, og derfor 35.000 liters større kapacitet.

Inde i vandtårnet fandtes en pumpe, som pumpede vand ind, når vandstanden blev lav. I vandtårnets spæde år blev pumpen drevet af en mølle, som stod ved Løkken Vandværk. Den proces holdt vandet i bevægelse og gjorde, at vandet ikke frøs om vinteren. På tårnets østside ses en firkant spændt op i wirer. I gamle dage havde denne en flydebold i, som viste hvor høj vandstanden var. På toppen af vandtårnet vejrer en 2 meter lang vejrfisk af kobber, som viser vindretningen. Den blev sat op i 1953, og blev smedet lokalt. I 1969 blev vandtårnets skiffertag skiftet, og det samme blev kobbertagrenden. Løkken Vandtårn var i drift indtil 1975.

For foden af tårnet blev Bodil Dams Solhvervssøjle opsat i 2004. Den viser hvor solen går ned ved vintersolhverv og sommersolhverv. Løkkens borgere samles her ved årets længste og korteste dag for at fejre solen og årets gang.

Fra Løkken Vandtårn er der en pragtfuld udsigt over havet og den fredede klit, og det er helt bestemt et besøg værd på din tur til Løkken!