©  Foto:

Lille Vildmose - Naturområdet

Findes der elge i Danmark? Selvfølgelig gør der det! Men de findes kun et sted, nemlig lige her i Himmerland. Tæt på Himmerlands Østkyst finder I lille Vildmose - Nordeuropas største højmose - og her bor Nordens giraffer...altså elgene. Men Lille Vildmose er meget mere end bare "Elgenes land" - det gemmer på et vildt natur- og planteliv, samt et rigt dyre- og fugleliv. 

Lille Vildmose er med sine mere end 7.600 hektar Danmarks største landfredning. Området er større end Fanø i Vadehavet. I Vildmoselandet på kanten af Kattegat og lige syd for Limfjorden er der rige muligheder for at udforske terrænet til fods, på cykel eller i bus og bil.

I græsningsskovene lever nogle af Danmarks største bestande af krondyr. Der er cirka 150 i Høstemark Skov, mens bestanden i Tofte Skov er på rundt regnet 400 dyr. I Tofte Skov og Tofte Mose lever også Danmarks ældste og største bestand på cirka 150 vildsvin. 

Landskabet i Lille Vildmose er yderst varieret med åbne, vidtstrakte flader af højmoser, søer, græsfenner med heste og kreaturer, birkekrat, græsningsskove med krondyr og vildsvin, sletter og brune partier med en produktion af spagnum, der er på vej til at stoppe, hvorpå den våde mosenatur skal genoprettes.

Set fra de 30-40 meter høje bakker, der løber i nord-sydlig retning vest for Lille Vildmose, kan man fra flere udsigtspunkter fornemme området som en organisme, hvor hjerteslagene kommer fra højmosen.

I himmelrummet over mosens åbne vidder har man de største chancer i Danmark for at opleve kongeørnen svæve over sine jagtmarker, for Vildmoselandet er de danske kongeørnes vugge.


Siden 1999 har der hvert år ynglet kongeørne i Lille Vildmoses skove, og nu har også den endnu større havørn etableret sig i området. Ørnene er med til at sætte en streg under naturens storhed i moselandet. Fra Hegnsvej syd for Høstemark Skov i den nordøstlige del af Lille Vildmose bliver der dagligt set kongeørne, og ved Tofte Sø Tårnet er der i lange perioder året igennem næsten garanti for at få havørne i kikkerten. De mægtige rovfugle jager i sommerhalvåret ofte skarver i kolonien ved Tofte Sø. I flere år har Vildmosens centrale sø, der ligger som et gylden smørklat i det naturrige område, huset Danmarks største koloni af skarver på cirka 4.000 par, men nu er kolonien blevet mindre. Måske fordi der er mangel på fisk i Kattegat. Måske fordi ørnene jager skarverne og stresser dem.

 

Elge i Danmark 

Nordens giraffer, de gigantiske elge, flyttede i 2015 ind i Lille Vildmose. Elgene, der blev sat ud, kom fra Sverige og siden 2015 er flere kommet til - både fordi der er blevet sat flere ud i naturen, men også fordi at de der er der trives og har formeret sig. I 2020 er der ca. 20 elge i Lille Vildmose. 

Dyrene går i et 21 km2 stort område - svarende til næsten 4.000 fodboldbaner, der kaldes for Mellemområdet. Mellemområdet er lokaliseret mellem Høstemark Skov og Tofte Skov. 

Siden sommeren 2016 har der været muligheder for, at se de imponerende dyr bevæge sig rundt i Danmarks største fredede landområde – nøjagtigt som de gjorde for 5.000 år siden. Elgen, som er den største af verdens nulevende hjortearter, vejer 300-500 kg. og vil derfor sætte en anseeligt fodaftryk i Lille Vildmose - i bogstaveligste forstand. 

Elgene er ikke kommet til Lille Vildmose uden grund. De er her for at hjælpe med genopretningen af den interessante højmose, med det unikke fugle- og planteliv, der hører til. Det er elgens evne til at begå sig i sumpede og våde områder, der gør de store pattedyr interessant at arbejde med i Vildmosen. Elgene finder deres føde i områder, hvor kronvildtet og rådyrene ikke kommer i samme grad, og de kan derfor hjælpe med at holde birk og pil væk fra højmosen, så  træerne ikke udtørrer mosen. Hvis pil og birk skulle holdes nede ved brug af maskiner og manuelt arbejde, ville det koste op mod 1 million kroner hvert år!

 

Som et led i besøget i Lille Vildmose, kan man med fordel kigge forbi Lille Vildmosecentret. Her kan man få alt at vide om naturen og kulturen i Lille Vildmose. Man kan blive ledt på rette vej, hvis man ønsker at opleve mosen på egen hånd, eller også kan man bestille plads på guidede ture.