©  Foto:

Levende Sten | Historier gemt i mindesten fra istid til nutid

Brug folderen om Levende Sten som inspiration til en cykel- eller vandretur i området omkring Gribskov. Ud af ca. 260 mindesten og mindetavler er 63 af dem udvalgt og historierne bag dem gjort levende

Gå på jagt efter levende sten i Nordsjælland

Når man færdes i landskabet, får man af og til øje på mindesten og -tavler. Det gælder især, når man er til fods og på cykel. Imidlertid er meningen på disse sten og tavler ikke altid forståelig. Faktisk gemmer der sig her undertiden meget spændende historier, som kan give os indblik i egnens historie og kultur.

Derfor har Gribskov Kommune og nærmeste omegn gravet historierne frem og derved gjort stenene levende! Herved får man en ekstra oplevelse på vej rundt i Nordsjælland.

Projektet ”Levende sten” har været gennemført 2021-22 samt ind i 2023 og består af en publikation samt QR-koder, der er sat op ude ved stenene og mindetavlerne. I den lille publikation er der lagt vægt på at inspirere til at studere de levende sten til fods og på cykel. Hertil er udvalgt 5 turforslag til fods og 5 på cykel.

Læs eller hør hvad stenene fortæller via QR kode foran stenene på disse ture. I alt er der udvalgt 63 mindesten og -tavler, som er angivet sidst i publikationen og som man selv kan gå på opdagelse efter.

God fornøjelse med skattejagten ud til de levende sten. Som led i projektet arrangerer de også guidede vandreture til mindestenene. Dette foregår i regi af ”Gribskov går sammen”.

Praktisk