©  Foto:

Lendum Kirke

Lendum Kirke 

Den første stenkirke på stedet, var formodentlig en romansk kvaderstensbygning opført omkring år 1200.

I slutningen af 1500-tallet har den været så forsømt, at en gennemgribende restaurering var nødvendig. Det resulterede i den nuværende bygning, der er opført i røde munkesten, men fremstår hvidkalket, undtagen den østlige gavl og sydvæggen.
Prædikestolen er fra 1640 og altertavlen fra 1722. Den smukke alterskranke er udført i smedejern og den romanske døbefont er udført i granit.