©  Foto:

Lekkende Skov

Lekkende Dyrehave er en gammel dyrehave i den nordlige del af Hovskov.

Området har karakter af lysåbne arealer vekslende med skovholme og gamle enkeltstående træer og har siden 1996 været udlagt som urørt skov.

Skoven ligger ud til den markante tunneldal, Ugledige-tunneldalen med Mern Å, Lekkende og Ugledige søer og ligger i et smukt kuperet terræn.

Lekkende Dyrehave var tidligere klassisk dyrehave til godset. 
Derfor er skoven mange steder ret lysåben med store bredkronede ege og bøgetræer. Dette er også grundlaget for de største naturværdier i skoven. Således er Lekkende Dyrehave er levested for den mega sjældne bille, eremit. De lever i gamle træer med hulheder og soleksponerede stammer og kroner.

Skoven er privatejet og der er derfor kun adgang på veje og stier.