©  Foto:

Lehnskov

Mellem Ballen og Lehnskov Mølleskov ligger en række klinter med interessante geologiske spor flere millioner år tilbage.

Der optræder sporadisk marine aflejringer og ferskvandsaflejringer, der muligvis stammer fra slutningen af den første istid Elster (490 - 410.000 år før nu) og den efterfølgende Holstein-mellemistid.

I klinten ved Mølleskov ses et mindre profil i lagdelt, marint ler tilhørende den ca. 59,5 mio. gamle Æbelø Formation. Den uregelmæssige lagdeling i Æbelø Leret afspejler muligvis nogle særlige klimasvingninger, der har astronomiske årsager i form af ændringer i den daværende solindstråling. Leret er stærkt foldet og er blevet indarbejdet i de kvartære lag af et isfremstød for ca. 18-19.000 år siden. Kvartærtiden er betegnelsen for den tid på jorden, hvor der veksles mellem istider og mellemistider, som har sin begyndelse omtrent 2,5 millioner år siden.

Lehnskov Gods

Næsten i vandkanten ligger Lehnskov Herregård, som er privatejet og uden offentlig adgang. Tidligere blev Herregården kaldt Lindskov. Gården blev første gang nævnt i kilder fra 1412, hvor den tilhørte adelsslægten Basse, men har sidenhen været på mange forskellige hænder.

Gårdens sammensatte og komplicerede ejerhistorie bærer præg af, at gården var en mindre herregård og ikke ejernes væsentligste besiddelse. Den var i lange perioder delt mellem flere ejere - blandt andet ejede Kronen en anpart i gården i en kort periode. Først i begyndelsen af 1727, efter Johan Lehn havde samlet alle anparter på sine egne hænder, blev ejerrækken mindre kompliceret.

Lehns nevø - Poul Abraham Lehn - ændrede i 1781 gårdens navn til Lehnskov og lod den samtidig indgå i det nyoprettede baroni Lehn sammen med slægtens stamsæde Hvidkilde. Lehnskov fungerede frem til 1925 som avlsgård under Hvidkilde.