©  Foto:

Kystfiskeri - Hestehoved

Sæson: Helårsplads til havørred, topsæson forår, efterår. I sommertiden er fiskeriet bedst aften, nat og tidlig morgen. God hornfiske plads i maj-juni.

Fiskeart: Havørred og hornfisk - og en lille chance for laks.

Fiskestræk: De trækkende havørreder kommer helt ind under land. I området omkring pynten er der meget varieret bund med sten og blæretang. Sydover er der er en fin sandrevle man kan vade på. Den rækker helt ned til Stubbehage som er den næste plads. 

Tips: Nogle steder er det en fordel med lange kast, da ålegræsbælterne ligger langt ude.

Waders er altid en fordel, men på nogle af pladserne ikke nødvendige.

Vejrforhold: Kraftig pålandsvind forringer fiskeriet. Omvendt giver fralandsvind nem vadning på sandrevler og stenrev, samt mulighed for lange kast. Stærk strøm kan forekomme.

For at nå til fiskepladsen skal man gå ca. 2 km igennem skoven. Der må ikke benyttes motordrevet køretøj. Tag evt. cyklen med bag på bilen og parker ved Hesnæs.