©  Foto:

Kystfiskeri - Hasselø

Sæson:
Efterår, vinter og forår havørred. I sommertiden: Medefiskeri efter aborre og ål ude i sejlrenden og langs dens skrænter.

Fiskeart:
Havørred, ål og aborre.

Fiskestræk;
Lokaliteten er lavvandet, så vadning er nødvendig for at kunne affiske dybere områder ud mod sejlrenden. Waders er nødvendige.

Vejrforhold:
Pålandsvind samt kraftig strøm kan vanskeliggøre fiskeriet på grund af drivende ålegræs.