©  Foto:

Kystfiskeri - Guldborgbroen

Sæson:
Fiskeri efter sild og torsk i det sene efterår, specielt i den 7-8 meter dybe sejlrende. Lige nord for broen, er der i sommertiden gode muligheder for at medefiske ål og fladfisk på bundsnøre med orm eller reje.

Fiskeart:
Regnbueørred, ål, fladfisk, sild, hornfisk og torsk, samt chance for havørred.

Fiskestræk:
En meget populær og børnevenlig lokalitet. På falstersiden fiskes fra molen på sydsiden af broen. På lollandssiden fiskes fra sandtangen nord for broen. 500 m nord for broen er der på lollandsiden et hjørne, hvor havørrederne forår og efterår kommer ind under land morgen og aften.

Tips:
Et målrettet aften/natfiskeri efter ål med bundsnøre og regnorm omkring broen er ofte rigtig givtigt. Sildefiskeriet er bedst ved sydgående strøm og lige omkring skumringen. Waders er nødvendige når der fiskes nord for broen, men pas på sejlrenden.

Vejrforhold:
Vind på langs af sundet er meget ugunstigt for fiskeriet. Hård vind kan desuden resultere i meget drivende ålegræs.