©  Foto:

Korsør Lystskov, 3 vandreture

Korsør Lystskov er overvejende gammel bøgeskov på 130 ha med et rigt dyre- og planteliv. Skoven rummer flere historiske minder, hvilket flere dysser og høje vidner om, og er et yndet værested for byens borgere og gæster. Korsør Lystskovs afmærkede ture bruges flittigt af aktive sportsfolk, motionister og glade skovtursgæster.

Der kan startes fra 5 steder. Turenes længde varierer fra 2 - 6 km.