©  Foto:

Kollund Kirke

Kollund kirke ligger på bakken syd for Kollund By, 5 km syd for Herning.

Adgang til kirken skal ske ved henvendelse til personalet på kirkegården - gælder alle hverdage undtagen mandag.

Det er en forholdsvis ung kirke fra 1935, ganske lille, hvidkalket, teglhængt og bygget under opsyn af arkitekt Lønborg-Jensen.

Kirken blev herefter indviet af biskoppen, som opfordrede alle i sognet til at stå sammen om kirken.
 
Han sagde bl.a., at kristendom ikke er en privatsag, men en samfundssag, og den, der vil høre Guds rige til, skal leve det i menighedens liv.

Kirken er en meget smuk landsbykirke med mange gamle middelalderlige stilelementer. Man skulle tro, den er udbygget af flere omgange, men det er helt bevist fra arkitektens side. 

Man fik i 1935 en flot gennemført kirke for 48.000 kr. Den består af apsis, som er en kopi af hovedapsis på Veng Klosterkirke, samt kor og skib. Der afsluttes i et tårn længst mod vest og med et våbenhus på sydsiden.
 
I kirkens nordside er der små ”romanske” vinduer, mens der i sydsiden er store ”gotiske” Også det indre viser vekslende stiltræk – nogle hvælv har dværgsøjler, andre har ansigtskonsoller i hjørnerne.

Træværket er dekoreret af kunstmaler Harald Munck, Holbæk. I apsisvinduet er der i 1948 indsat et glasmaleri af kunstneren Trock Madsen fra København. Det forestiller Skt. Laurentius med en rist og en palmegren. 

Kirkens altertavle er udskåret i træ og ender foroven i fritstående figurer. I midten ses Kristus på korset og ved hver side en kvinde. På kirkens indvielsesdag skulle der også have været ophængt en skibsmodel, men smeden kunne ikke nå at få ophænget færdig til selve indvielsesdagen.

Derfor kom skibet ”Jylland” først til kirken senere på indvielsesåret 1935 som en gave fra gårdejer Marius Madsen, Kollund. Skibet blev dog skænket i konens, Eva Madsens navn, for det var hendes morbror, Jakob Nielsen i Aulum, der havde bygget skibet i sin fritid.

Han var gammel sømand og ernærede sig ellers som skomager.  Kollund er en meget gammel by, hvilket ses på egnskort, der til eksempel har medtaget Kollund, men ikke Herning. Navnet kommer af ordet kå, der er det jyske ord for allik, og lund.

Disse fugles ophold i egelunden vest for Kollund har domineret sognet – og været et vartegn. I dag er det snarere den smukke kirke, der er vartegnet. Ved kirkens indvielse var der efterfølgende sammenkomst i skolens gymnastiksal.

Her sagde kirkeminister Dahl bl.a.: ”Kollund kirke er så smuk og god, at jeg fik lyst til at tage den med til København”. Det har vist sig, at kirker i landsbystilen har en dragende magt over storbyens mennesker. Kirkebygningerne kalder på noget af det dybeste i mennesker.

Andre takkede for det gode fællesskab gennem årene. I 1985 blev kirkens første 50 år markeret med en festgudstjeneste ved biskop Johannes W. Jakobsen, Viborg, med efterfølgende festlig samvær i forsamlingshuset. Også denne dag var det solskin og flot vejr.