©  Foto:

Kippinge Kirke

Kippinge Kirke var en af middelalderens mest berømte og rigeste valfartskirker.
 
Kirken var så rig, at selv kong Chr. II, lånte store summer derfra.
 
Bygningen er gotisk, men med et meget højt lanternespir opsat i 1701.

Fra kirkens sidste storhedstid i 1600-tallet er der bevaret fornemt inventar overvejende i bruskbarok.
 
Hofmaleren Antonius Clement har leveret malerier til altertavlen, og andre kunstnere har udsmykket pulpitur mm.

I korhvælvet ses højgotiske kalkmalerier fra sidste halvdel af 1300-tallet.