©  Foto:

Kanosejlads på Billundegnen - Sejl i kano lidt uden for Billund og oplev smuk natur

Ombord i kanoen og sanserne skærpes - lyde, dufte og dyreliv opleves stærkere. Selvom du er ganske uerfaren, får du hurtig lært at sejle fartøjet. 

På Billundegnen kan I sejle i kano fra Løvlund lige udenfor Billund og vest på til Ho Bugt. Her finder du forslag til 3 sejladser:

Grindsted Å 

Turen fra enden af Grindsted Engsø (Morsbøl Skolevej) til Tiphedevej i Varde Kommune, er en meget smuk tur.

Turen starter ved Morsbøl bro, hvorfra åen stort set er ureguleret. Her passerer man en del enge og Museumsgården Karensminde, hvor man kan opleve hvordan man drev landbrug i mellemkrigsårene. 

På det sidste stykke, før Grindsted Å løber sammen med Ansager Å, ligger Ansager stemmeværk, som løfter vandet ca. 2m. 

Ansager Å 
Sæt kanoen i vandet hvor Kølskevad bæk krydser Lundgårdsvej og løber ud i Ansager Å. Ved Stenderup/Krogager passeres Krogager Dambrug, og her er der en overbæring, dvs. kanoen bæres et par meter. Herfra går turen til Ansager Mølle Dambrug i Ansager, hvor der er endnu en overbæring. Vest for Ansager løber åen sammen med Grindsted Å og danner Varde Å. Turen på Ansager Å tager jer igennem en markeret ådal præget af ekstensiv landbrugsmæssig udnyttelse med græsning og høslet hist og her.

Holme Å 
Turen starter fra Starup/Tofterup og den løber gennem et varieret terræn i en bred ådal med enge, heder og plantager. Ved Hostrup Stemmeværk ledes 95% af vandet ind i Holme Kanal. Der kan derfor ikke sejles på Gl. Holme å, men kun på kanalen. Kanalen ender i Karlsgårde Sø, hvor der er mulighed for overnatning og fortsættelse af turen på Varde Å.

Kanoudlejning
I området findes der to kanoudlejere - én i Grindsted og én i Ansager. Du finder priser og kontaktinformation på henholdsvis www.kanoture.dk og http://www.vestjyskkano.dk/

 
Kilde: www.kanosiden.dk