©  Foto:

Kano/kajaktur: Naturpark Maribosøerne tur

TUR NATURPARK MARIBOSØERNE

Vidste du, at du kan se denne rute og mange flere naturoplevelser i app’en ”Naturlandet”. App’en kan hentes i App Store eller Google Play. Al information er tilgængeligt på dansk, engelsk og tysk – App’en er GRATIS

PARKERING / STARTSTED:

54.7693 N, 11.4939 E 
Maribo Roklub: Bangshavevej 27 4930 Maribo
Parkering og lille bro til isætning.

54.7658 N  11.5113 E
Maribo kajakklub: Refshalevej 52 4930 Maribo
Parkering, isætning fra strand

54.7565 N 11.4895 E
Naturskolen: Hestehavevej 8, Bursø, 4930 Maribo
Parkering, dog lidt længere at gå med båden.

Særlige forhold

Kano og kajak sejllads er tilladt på store dele af Søndersø samt i Nørresø. På de øvrige søer er sejlads ikke tilladt. Landgang anbefales primært på Hestø, Fruerø og Præstø, der ejes af Lolland Kommune, samt ved Naturskolen. Borgø ejes af Engestofte Gods, her er det tilladt at færdes på de etablerede stier i henhold til den opsatte skiltning, men overnatning på øen er ikke tilladt. De øvrige øer er privatejede og landgang er ikke tilladt. Der er meget skiftende vindforhold på Søndersø - fra næsten vindstille til kort efter at blæse kraftigt op. Hold øje med vejrudsigten, og gå ikke ud i for kraftig vind. Især ved vestenvind kan der forekomme ret store bølger for små fartøjer som kano eller kajak. Der er sten under overfladen, og søen er generelt meget lavvandet, udvis derfor forsigtighed.

Beskyttelse og hensyn

Området er Natura 2000 fuglebeskyttelsesområde samt vildtreservat med særlige regler for sejlads og landgang. Langt størsteparten af søerne er privat ejede. Der er specifikke regler for sejlads og fiskeri i Maribosøerne. App’en ”Det Naturlige Lolland” viser dig din position på kortet. Tag den med på turen – så kan du holde øje med at du sejler hvor du må sejle og fiske! Det er i fuglenes yngletid fra 1. marts til 4. juni ikke tilladt at sejle tættere end 50 meter på siv- og rørbræmmer. Det er tilladt at sejle til Skelnæs fra den 5. juni – 31. august. I den sydøstligste ende af Søndersø er det tilladt at sejle fra den 5. juni – 28. februar Fiskeri er for besøgende på vandet kun tilladt i den nordvestligste del af søen. Vis hensyn overfor fuglelivet, og gå ikke ind i siv og rør.

Turbeskrivelser og oplevelser

For lidt længere ture kan der sejles til Skelsnæs og helt ned i den sydøstligste ende af Søndersø, men vær opmærksom på perioderne, hvor dette er tilladt. Et dejligt sted at lægge til er broen ved Skelsnæs, godt 5 km fra Naturskolen. Broen er forholdsvis lav, men læg til på en af siderne, så langt ind under land som muligt. Herfra er der mulighed for små gåture i den smukke skov. Følg for eksempel stien til venstre fra broen, og besøg den smukke guldalderpavillon, hvor der også er borde/bænke og affaldsspand. Turen ned igennem den sydligste del af Søndersø  er ganske særlig, og giver unikke naturoplevelser. Du kommer forbi den lille ø hvor arkæologen J.J.A. Worsaae i 1859 gjorde nogle skelsættende fund. Fra den sydøstlige del af søen er der få meter hen til Pumpestationen og udsigt til Hejrede Sø. Oplev den ”urørte skov” ved at følge en smuk og kort rundtur på en natursti og skovveje.