©  Foto:

Jordløse vandre, ridestier og sheltere

Ruter fra Søbo Løkker til Nyhavn Vinlund og gennem Jordløse skov til Bremerholmsgyden til Nyhavn Vinlund.

Ruter fra Søbo Løkker til Nyhavn Vinlund og gennem Jordløse skov til Bremerholmsgyden til Nyhavn Vinlund.

Jordløse bakker er dannet sammen med Svanninge bakker i slutningen af den sidste istid for omkring 11.500 år siden. For 20.000 år siden blev hele Fyn dækket af is. Isen kom fra Mellemsverige og nåede vestpå til den Midtjyske Højderyg. Under bortsmeltningen lå isranden på et tidspunkt langs området, der idag udgør Jordløse og Svanninge Bakker. En kort klimaforværring fik bræen til at skubbe jorden op i en ryg, en såkaldt israndbakke.

Jordløse bakker er den nordligste udløber af Svanninge Bakker. Israndbakkernes bueform viser, at de tungeformede isbræger må være kommet fra nordøst. Inden for buerne ligger Søbo Sø og Arreskov Sø. Det er inderlavninger, hvorfra isen tog materialet til bakkerne. Du kan læse yderligere om området i brochuren her.