©  Foto:

Jeksendalen

Området omkring Jeksendalen er en del af en større smeltevandsdal, som strækker sig fra Aarhus mod vest og sydvest til Solbjerg sø. Hele området havde tidligere stor betydning for den østjyske industri, som i høj grad blev drevet af vandmøller.

Vandmøller har eksisteret i flere tusinde år, og har med sikkerhed været anvendt i produktionen i Danmark siden middelalderen. Vandmøllerne fik en endnu mere central funktion under 1800-tallets industrialisering. Hvor møllekraften blev brugt til fremstilling af blandt andet korn, papir og meget andet.

Jeksendalen blev fredet i 1979, og i området findes både å, eng, skov og dyrket jord. Dette alsidige landskab er i dag et godt levested for vildtlevende pattedyr og fugle - og et godt udgangspunkt for en vandretur, hvor man kan betragte det varierede dyre- og planteliv.
 
Bestanden af vildt og småfugle er tættest, hvor forskellige landskabstyper mødes. Det er derfor ikke blot i yngletiden men også resten af året, at der udfolder sig et rigt dyreliv i området. Isfugl og vandstær, der ellers er sjældne,  er to af de arter som kan ses langs åen hele vinteren.

#jeksendal #danmarkssmukkeste #visitdanmarkssmukkeste