©  Foto:

Hundborg Kirke

Hundborg Kirke i Thy er bygget i 1100-tallet. Kirken er hovedsagelig opført af granitkvadre. 

Kirken består af romansk skib og kor samt en gotisk forlængelse mod vest. Kirken har haft et gotisk tårn mod vest, som  blev nedrevet i 1686.

Våbenhuset er opført i 1896. 

Koret er præget af den overdådige altertavle, skriftestol og degnestol. 

Alterbordet er af træ og har et forsidepanel fra omkring 1600 med tre arkadefelter. Alterstagerne er fra 1650-1700. 

Altertavlen er skåret af Søren Pedersen, Horsens, i 1691.

  • Pelikanen, der mader sine unger med sit eget blod er en allegori på Kristi død og opstandelse.
  • Fugl Fønix er en allegori på opstandelsen. Den bygger sig en rede af vellugtende urter og brænder sig selv op, men opstår af asken på den tredje dag.

Skriftestolen står i korets nordøstlige hjørne. Den er antagelig lavet af Søren Pedersen, der også har udført altertavle og prædikestol. Forneden har den tre arkadefelter, og foroven er der gennembrudte felter med rankeværk. Billedfelterne viser syndefaldet, Moses og Kristus. 

Degnestolen er ligesom altertavle, skriftestol og prædikestol udført af Søren Pedersen. 

Pulpituret er fra begyndelsen af 1700-tallet.