©  Foto:

H.P. Hanssens hus

I 1893 flyttede H.P. Hanssen (1862-1936) ind i Nygade 41 med sin familie. 

 

I 1893 flyttede H.P. Hanssen (1862-1936) ind i Nygade 41 med sin familie. 

H.P Hanssen er kendt som ledende organisator inden for danskheden i Nordslesvig frem til 1920. I 1888 tog han initiativ til Nordslesvisk Vælgerforening, hvis første politiske handling var at protestere over skoleloven, som afskafede al undervisning på dansk, bortset fra religionstimerne. Det var også i en af sidebygingerne til hovedhuset på Nygade 41 at den danske avis, som H.P. Hanssen købte, fik sit trykkeri.

Det var H.P. Hanssen der i Den Tyske Rigsdag rejste spørgsmålet om Nordslesvigs indlemmelse i Danmark i oktober 1918, og han var hovedarkitekt bag Genforeningen i 1920.