©  Foto:

Høvding Brundur i Relief

Afbildningen af vikingehøvdingen "Brundur" har stor betydning for Brønderslev Bys historie. Navnet Brønderslev udspringer nemlig fra den lokale vikingehøvding Brundur.

Brønderslev udspringer af "Brunders levn" - "Brundurs sted" og kan oversættes til "Arven efter Brundur". 

Relieffet er udførst i granitsten af kunstneren Danius Vellykis fra Letland. Skulpturen er fra 1997, hvor den blev skænket af: Kulturel-Samråd, Kommunens Jubilæumsfond og Ejendomsmægler Vestergaard.