©  Foto:

Harring Kirke

Den lille landsbykirke Harring Kirke i Thy ligger ensomt i landskabet.

På alterbordet, der er muret af granitkvadre, står en lutheransk fløjaltertavle fra 1590.

Fra kirkegården er der udsigt til herregården Øland, som kirken har hørt under. Brochure med rids af kirkens historie er fremlagt i våbenhuset.

FOTOS: Niels Clemmensen