©  Foto:

Haraldsholm Skov ved Jels, Fri teltning

I Haraldsholm Skov mellem Jels og Rødding er der et område, hvor der er Fri Teltning. Her kan du for en enkelt nat slå et eller to 3-personers telte op, og overnatte i dem. Det er Naturstyrelsen, der ejer skoven, og giver tilladelsen. 

Haraldsholm Skov er en plantage med afvekslende bevoksning, primært løvtræer som bøg og lind, hvor mindre arealer med lærk og douglasgraner byder på variation.