©  Foto:

Halsted Kirke

Halsted Kirke er Lollands ældste kirkebygning. Indgik senere som nord- fløj i klosteret, der opstod i begyndelsen af 1300 (Benediktinerordenen). I 1510 brændte klosteret, men kirken overlevede.

Rummer senmiddelalderlig forgyldt altertavle og mange fine træskærerarbejder fra tronfølger Prins Christians tid som generalguvernør på Lolland-Falster 1632-47.

Prædikestol af Jørgen Ringnis.

I tilknytning til kirken et gravkapel for slægterne Rud og Pappenheim. Kirken blev kraftigt restaureret i 1877.

Graver Anders Munk, tlf. 20103368 træffes dagligt på kirkegården, undtagen mandag.

Vedr. besøg, kontakt i god tid menighedsrådets formand tlf 54939272 eller sognepræsten Ole Opstrup tlf 54939030.