©  Foto:

Halkhoved - 5 km

Turen går gennem skov og mose. Fra nordsiden af skoven er der en flot udsigt over Limfjorden til Mors og Fur. Fra sydsiden er der en fin udsigt over Nordsallings kulturlandskab.

På tur gennem skov og mose med udsigt til Limfjorden, 5 km 

Turen går gennem skov og mose. Fra nordsiden af skoven er der en flot udsigt over Limfjorden til Mors og Fur. Fra sydsiden er der en fin udsigt over Nordsallings kulturlandskab.

Halkhoved Plantage blev etableret i det let kuperede terræn
nordøst for Glyngøre omkring år 1900. Plantagen består af en
blanding af løv- og nåletræer. Skovbundsfloraen og faunaen i
området er artsfattig, som det ofte ses i nåletræsdominerede
plantager .

Desuden spiller den vindudsatte placering på kanten af Limfjorden ind på træer og urters vækstforhold. Således formes
træerne af vestenvinden og bliver aldrig ret store, og den flora,
der findes i plantagen, er tolerant over for salt, som blæser
ind fra fjorden.

Halkhoved Plantage er privat ejet, så færdsel må kun foregå
på veje og stier og kun mellem kl. 6.00 og solnedgang.

En del af stien går gennem plantagen, hvor der kan være fedtet føre i våde perioder.
Hunde skal føres i snor
Handicapvenlig: Nej

P: Durupvej (N 56° 44.587', E 8° 51.325')
L: 5 km 
Markering: Blå