©  Foto:

Håre Mose

Håre Mose er 6,5 hektar stor og dannet under istiden. Turen gennem Håre Mose er nyetableret og er godt 2 km. lang. Udvider du turen til at indbefatte Håre Bjerge er turen 5 km. lang.

Håre Mose er 6,5 hektar stor og dannet under istiden. Turen gennem Håre Mose er nyetableret og er godt 2 km. lang. Udvider du turen til at indbefatte Håre Bjerge er turen 5 km. lang. Turen kan udvides via det tæt forbundne stisystem i Klakkebjerg. Området består af et plantesamfund, der er specialiseret i at vokse på en næringsfattig jordbund. 

Går du ind i området ved Håre Bjerge fra Hårevej (sidevej til Assensvej, lige ved dyreklinikken), så kommer du ind i området med Håre Mose, og den nedlagte grusgrav. Her findes en lang række småsøer, som er dannet på baggrund af de tidligere udgravninger i grusgraven i 1960'erne. Det er et meget fascinerende sted, og hvis du er på udkig efter naturoplevelser, så er dette stedet at komme til.

Hele området er dannet under istiden, da smeltevandet kom gennem området fra Vissenbjerg (Fyns højestliggende by).

Vandstanden har været kunstigt sænket med 1½ meter i de sidste 150 år, men er igen hævet til et naturligt niveau, og de åbne arealer er også blevet genskabt. Man må kun opholde sig på stierne og hunde skal naturligvis føres i snor.

Læs mere om Håre Mose og Håre Bjerge på: udinaturen.dk