©  Foto:

Grynderup Sø - 14,8 km

Oplev et rigt fugleliv ved Grynderup Sø.

 

Tur rundt om Grynderup Sø, 14,8 km – kan opdeles i hhv. 4,8 eller 12,5 km 

Oplev et rigt fugleliv ved Grynderup Sø.

Den oprindelige Grynderup Sø blev afvandet i midten af 1800-tallet og de indvundne arealer blev efterfølgende anvendt til landbrugsdrift.
I dag er søen genoprettet og består af 140 ha, mens det samlede areal med enge m.m. er på 423 ha. Grynderup Sø tiltrækker mange fugle, bl.a. mange ænder, gæs og svaner.
Gæster har adgang til naturområdet ad en trampesti, der går rundt om hele søen.
Længst mod syd er der opstillet et dobbelt fugletårn med fantastisk udsigt over de lavvandede områder i den sydlige del af søen. Adgangen til tårnet sker fra naturstien, der forløber på den gamle jernbane mellem Durup og Glyngøre.
I den nordlige ende er der tæt ved Grynderupvej bygget et lavt fugleskjul med udsigt over den nordligste del af søen.

Fra den nærliggende P-plads går en handicapvenlig sti mod øst til søens smalleste sted. Her kan der tages en trækfærge til den modsatte bred, hvor stien fortsætter.
Der er således mulighed for at korte trampestien af og kun vælge at gå den nordlige rundtur, som kan gøres på en time.

Ved handicapstien findes borde/bænksæt og en primitiv overnatningsplads.


OBS: En del af denne rute kan være meget våd i perioder med vådt vejr. Her anbefales vandtæt fodtøj.

Man krydser folde med græssende dyr på denne tur. Vis hensyn og hold afstand til dyrene.

 

P: Grynderupvej (N 56° 47.587', E 8° 56.944')
L: Total 14,8 km – kan opdeles i hhv. 4,8 eller 12,5 km 
Markering: Gul