©  Foto:

Grønholt Voldsted

Grønholt Voldsted nævnes i historien så tidligt som i 1190-erne.

Der har sikkert været en træbygning til brug for kongelige overnatninger.

I 1860 foretog Frederik d. 7. en udgravning, ved en korsformet gennemskæring. Man fandt dog intet interessant. I 1930-erne blev anlægget istandsat, og planen er nu, at vådområderne syd og nord for voldstedet skal reetableres.