©  Foto:

Gærum Plantage & Katsig Mose

I Gærum Plantage vil du kunne opleve et rigt dyreliv med mulighed for at se både råvildt og fuglevildt.

Gærum Plantage er et større privatejet skovområde, med fortrinsvis nåle- og bøgeskov. Der er ikke markerede stier i området, men du kan let finde små skovstier og skovveje, der vil kunne give dig en fornemmelse af områdets storhed.

Midt i plantagen finder du Katsig Mose, der geologisk set er en gammel istids sø, hvor der tidligere er blevet gravet tørv. Siden 1985 har området været fredet, og søen påvirkes i dag udelukkende fra naturens side. Derfor er der et rigt plante- og dyreliv i området omkring Katsig Mose.

Katsig Mose har været udnyttet til tørveskær af de nærliggende gårde. Hvis man fortsætter nogle hundrede meter mod nord, kommer man til et oldtidsminde kaldet Tingstedet. Det er en stensætning med 13 sten anbragt i en rundkreds samt en sten i midten. Der er sikkert tale om en gravplads fra bronzealderen, men stedet menes også at have været brugt senere som tingsted for egnens beboere.

Gærum Plantage byder på spændende og flotte naturoplevelser året rundt og kan kombineres med vandreruterne i Åsted Ådal.