©  Foto:

Fugleture i Vadehavet - oplev op til 15 mio trækfugle

Fugleture i Vadehavet med Vadehavscentret - oplev op til 15 mio trækfugle.

Sæson april-juni og august-oktober. Nationalpark Vadehavet besøges hvert forår og efterår af enorme mængder gæs og trækfugle. På rejsen imellem yngleområderne i nord, og overvintringspladserne i syd, raster fuglene her i Danmarks største spiserestaurant, og tanker op til den anstrengende tur videre.

Tag med på en guidet tur og oplev et sceneri der med rette kan kaldes Danmarks største naturfænomen.

Vadehavscentret arrangerer både private ture og offentlige ture, f.eks Dansende Brushøns, Sort Sol, Natravnetur, Ugler og Tudser, Havørne-tur, Mandøs Fugleliv. Læs mere her