©  Foto:

Frørup Kirke

Frørup Kirke er fra 1190, og ligger central i Frørup. 

Kirken er bygget i 1190. Den mest statelige kirke er nu en langhusbygning med bredt tårn i vest og våbenhus i syd.

I langhusets sydmur gemmer der sig rester af en romansk frådstenskirke, hvis mure har haft en ejendommelig udsmykning.
Her ses også den gamle syddør. I den senere middelalder fik kirken et tårn foran vestgavlen.

Tårnet blev skalmuret 1923 og kirken blev på ny istandsat 1954 det sengotiske våbenhus er i ny tid omdannet til materialhus. Sjælden smedesten.

I middelalderen har kirken haft væsentlige indtægter fra den nærliggende Regisse Kilde, hvortil troende og syge valfartede for at finde helbredelse.