©  Foto:

Fræer Kirke

 

Landsbykirke

Kirke fra romansk tid med klokke fra samme tid.

Kor og skib fra 1100-tallet. Våbenhus, tårn og hvælvinger er fra gotisk tid. Altertavle og en stor del af det øvrige inventar er skænket af sognebørn.
Der er bevaret flere romanske vinduer, som alle er tilmurede.

Tårnet er opført omkring år 1500 af genanvendte kvadre og teglsten. I korets sydvæg ses en tragtformet rund granitsten, som formodentlig er en piscina, der i katolsk tid blev brugt til at lede dåbsvandet ned i gulvet.

 Prædikestolen dateres til 1593 og bærer våben for Niels Mouridsen Brenderup og Maren Høeg til Tustrup.

Det kvadermurede alterbord med helgengrav stammer formodentlig fra den romanske tid. Det dækkes af en træbeklædning fra 1600-tallet. Altertavlen er et maleri fra 1949 af Rud-Petersen, maleriet er en kopi af Rud-Petersens egen altertavle fra 1939 til Oue kirke. Et tidligere altertavlemaleri fra 1898 af Axel Hou er nu ophængt i tårnrummet bag orglet.