©  Foto:

Fotospot - Æ Kåver (Kåveren)

Æ Kåver - Kåveren

I Sønderho på Fanø står det 14,5 meter høje pejlemærke i sin iøjefaldende røde farve.

Danmarks ældste pejlemærke for de søfarende, som menes at have været opført første gang i 1624, og genrejst i 2011. Kåveren knejser. 18 meter over havets overflade og fungerede i historisk tid som den bagerste af to pejlemærker for skibsfarne, der bevægede sig ind imellem Mandø og Fanø.

Kåveren er et af favoritstederne blandt fotospots på listen, både grundet Æ Kåver, som det smukke motiv i sig selv, men også de uendelige foto muligheder, der er i området omkring.

Med dronen og Kåverens høje placering, kan man med Æ Kåver som motiv omgivet af det unikke klitlandskab, få mange vidunderlige baggrunde. Bl.a. Sønderho by med de gamle stråtagshuse, indsejlingen til Sønderho med Esbjerg i baggrunden, samt Fanøs sydspids Hønen.
Med kameraet kan man bevæge sig rundt på stisystemet omkring Kåveren og få nogle flotte fotos fra en masse forskellige vinkler fra nær og fjern.

Dette er et fotospot med en stor variation af historie, by, natur og kyst.

Parkering til Kåveren kan ske ved Sønderho gamle skole på Kåvervej eller nær Sønderho kirke.
Området omkring Kåveren er anlagt med stier, som man skal anvende for at skåne området.