©  Foto:

Fortidsminderne ved Lykkesholm

Nord for Lykkesholm dalen, ved Lindeskov, ligger en stribe langdysser heriblandt Danmarks længste langdysse. 

 

 

Velkommen til fortidsminderne ved Lykkesholm.

Godset Lykkesholm ligger smukt i bunden af en dal ved en sø omkranset af skov. I en gren af dalen ligger Lykkesholms forgænger Magelund Voldsted, som er et af Danmarks største og stærkest befæstede voldsteder fra middelalderen.

Nord for dalen ved Lindeskov, ligger en stribe langdysser heriblandt Danmarks længste langdysse.

Digteren H.C. Andersen besøgte ofte Lykkesholm, hvor han lod sig inspirere til flere af sine værker f.eks. Kun en Spillemand, Årets tolv Måneder og Rosenknoppen. 

I et af H.C. Andersen's breve til en ven skriver han; "Gid jeg havde Dem hos mig, men det skulde være her paa det romantiske Lykkesholm, det smukkeste Sted jeg kjender i Fyen".

Hele området er privatejet. Magelund Voldsted med nærmeste omgivelser er fredet med offentlig adgang, og det er aftalt med ejerne, at der er adgang til nogle af fortidsminderne, derudover gælder naturbeskyttelseslovens almindelige adgangsregler.