©  Foto:

Egtved Ådale

I dette naturområde mødes Vejle Å og Egtved Å og skaber et betagende dalområde. Her finder du Tørskind og Runkenbjerg, og du kan opleve en række imponerende udsigter. 

Områdets natur og historie

Naturområdet Egtved ådale er et meget smukt område, med gode vandre- og cykelture og fanstastiske udsigter. Landskabet er en blanding af forskellige naturtyper, der tilsammen danner en mosaik af bakker, skråninger og brede dalstrækninger. Vejle Ådal er skabt af istiden, hvor flere tusind års erosion fra fra smeltevand under den sidste istids tykke iskappe, har dannet Østjyllands længste og mest markante tunneldal, som strækker sig fra Vejle Fjord i øst og 20 km vest for Vejle. I et smalt dalstrøg, hvor naturen veksler mellem åbne overdrev, søer, tæt bevoksning og landbrugsarealer, ligger Egtved Å. I et mere åbent landskab, bugter Vejle Å sig gennem frodige, grønne enge og krat indrammet af de mere tørre og næringsfattige dalskrænter. 

Nybjerg Mølle fredningen er sikret mod bebyggelse og kan i dag opleves via et udbygget  netværk af markerede vandreruter. Området blev fredet ved en stor landskabsfredning i 1980. Ved Runkenbjerg er der en bjergtagende udsigt over de to ådale. Her forenes Egtved Å fra syd med Vejle Å fra nord, og fortsætter sammen mod øst for til sidst, at ende i Vejle Fjord.

Igennem de sidste 1000 år, har der ligget 35 møller ved Vejle Å og ved sideløbene. I dag står kun Nybjerg Mølle tilbage. Møllen optræder i historibøgerne allerede tilbage i 1548. De nuværende to etager er fra 1850 og møllen blev fredet efter en stor istandsættelse i 1959. I dag bruges møllen som privat bolig, men møllen blev brugt til at male mel, helt frem til 1991. 

 

Udsigt over egtved ådale, foto natur og udeliv, vejle kommune

Udsigten over Egtved Ådale. Foto, Natur og Udeliv, Vejle Kommune.

Hvad kan du opleve i området? 

I området findes mange udsigtspunkter og steder med kulturhistorisk betydning. Herunder har vi valgt et par favoritter, men der er mange flere at opleve, når du bevæger dig rundt i landskabet. Du kan orientere dig og finde mere inspiration til spændede stop, i vandrefolderen og på udeliv.vejle.dk. 

 • Egtvedpigens Grav: Tag et stop ved Egtvedpigens Grav, hvor Egtvedpigen blev fundet af gårdejer Peter Platz, den 24. februar 1921. På stedet ses i dag den rekonstruerede gravhøj og i tilknytning hertil findes en lille udstilling, hvor man kan se en kopi af Egtvedpigens bulkiste samt kopier af hendes klædedragt og bæltespænde. Læs mere om Egtvedpigens Grav ved at følge dette link: Egtvedpigens Grav | Udstilling om fundet ved Egtved | VisitVejle
 • Bindeballe Købmandsgård: Gennem området løber den gamle Vandelbane, som i dag er udlagt til Bindeballestien. Langs Bindeballestien er der mulighed for at besøge den hyggelige Bindeballe Købmandsgård, som i dag huser en gammeldags Købmandsforretning, museum og café. Læs mere om Bindeballe Købmandsgård ved at følge dette link: Bindeballe Købmandsgård | VisitVejle
 • Runkenbjerg: Et fantastisk udsigtspunkt over ådalen. Find vej til Runkenbjerg ved at følge dette link: Runkenbjerg - Udeliv Vejle
 • Skulpturparken i Tørskind Grusgrav. Her kan du opleve kunstværker i det fri skabt af Robert Jacobsen og Jean Clairbondt. Læs mere om Skulpturparken ved at følge dette link: Landskabsskulptur af Robert Jacobsen og Jean Clareboudt | VisitVejle

 

Skulptur i Tørskind Grusgrav, Foto: Eliza Danesi

Skulptur i Tørskind Grusgrav. Foto: Eliza Danesi.

Ruter i dette område

I området findes mere end 40 km vandrerute, fordelt på 11 spor. Vandrestierne i dette område, snor sig gennem nogle af de mest betagende naturområder i Danmark, hvor du vil få uforglemmelige udsigter over ådalerne ved Vejle og Egtved Å. Terrænet er meget varieret og kuperet på flere af ruterne, der hovedsageligt løber langs trampestier med enkelte strækninger på asfalt og grusveje. For at gøre de fugtigste områder mere tilgængelige, er der bygget gangbroer og lagt trædesten, men det anbefales stadig at have vandtæt fodtøj på i våde perioder. Det meste af området er beskyttet, og naturen plejes flere steder af heste og kvæg. Derfor vil du nogle steder skulle passere gennem indhegnede områder, enten via låger eller stener. Husk at holde hunde i snor. Det er ikke tilladt at fodre dyrene.

 • Tidsrejse ved Tørskind: Rundtur på 1,5 km. Krævende rundtur med meget kuperet terræn. Langs ruten er opsat lytteposter, hvor du kan lytte til fortælling om ådalen, istiden, grusgraven osv. Find ruten ved at følge dette link: Tidsrejse ved Tørskind - Udeliv Vejle 
 • Birkelund: Rundtur på 1,5 km, Turen tager ca. ½ time. Ruten følger kuperet terræn. Ruten tager dig med gennem ådalens bøgeskove og enge. 
 • Fortvad Bjerg: 3,5 km rundtur, ca. 1 time. Denne rute tager dig med op på overdrevet på Fortvad Bjerg. Her kan du nyde udsiten over Vejle Å og Runkenbjerg. Vandtæt fodtøj anbefales. Find ruten ved at følge dette link: Birkelund - Udeliv Vejle
 • Runkenbjerg: Rundtur på 4 km. Turen tager ca. 1½ time. Turen tager dig med op på Runkenbjerg hvor der er fantastisk udsigt over ådalen. Afslut med en tur gennem Sønderkær engområde og dal. Find ruten ved at følge dette link: Runkenbjerg - Udeliv Vejle
 • Tørskind og Søballegaard: Rundtur på 3,5 km rundtur, ca. 1 time. Start ved p-pladsen ved Lihmskov Station. Følg Bindeballestien og fortsæt over engene og genne de kuperede morænebakker, før du vender tilbage langs Tørskindvej.Find ruten ved at følge dette link: Tørskind - Udeliv Vejle
 • Refsgårde Overdrev: 2 km krævende tur, ca. 1 time. Start turen i Tørskind Grusgrav og gå langs dalens skrænter. På denne rute har du fantastisk udsigt over ådalen. Turen går fra A til B. Find ruten ved at følge dette link: Refsgårde overdrev - Udeliv Vejle
 • Sønderkær:1 km tur, ca. ½ time. Turen har en krævende stigning. Denne tur går gennem egndraget ved Sønderær. Vandtæt fodtøj anbefales. Turen går fra A til B. Find ruten ved at følge dette link: Sønderkær - Udeliv Vejle
 • Turbinesøen: Rundtur på 3,5 km tur, ca. 1½ time. Denne tur går gennem krat, sø og mose i Egtved Ådal. Du passerer Turbinesøen hvor der tidligere blev produceret strøm. Find ruten ved at følge dette link: Turbinesøen - Udeliv Vejle
 • Nybjerg Mølle:Rundtur på 4 km. En krævende tur på ca. 2 timer. På denne rute oplever du begge sider af Egtved Ådal.Find ruten ved at følge dette link: Nybjerg mølle - Udeliv Vejle
 • Tågelundgård Plantage: Rundtur på 3 km. En let tur, ca. 1 time, ad skovvej og sti. Ruten går gennem en nåletræsplantage og langs lyngklædte skrænter. Find ruten ved at følge dette link: Tågelundgård Plantage - Udeliv Vejle
 • Egtved Ådal: Rundtur på 12,5 km. En krævende rundtur. Turen byder på smukke udsigter over begge ådale og natur samt 338 højdemeter. Turen tager 4-5 timer. Find ruten ved at følge dette link: Vejle Egtved Ådale - Udeliv Vejle

Download vandrefoldere