©  Foto:

Ebeltoft Kirke

Ebeltoft Kirke bliver for første gang omtalt i 1458, hvor det på det tidspunkt kun bliver kaldt et kapel. 

Dog blev der under en arkæologisk undersøgelse, i forbindelse med restaureringen i 1983, fundet mønter som stammer fra 1200-tallet, samt fundamentrester under kirkens østlige fag, der viser at allerede før byen i 1301 fik købstadsrettigheder, har ligget en mindre kirke.

Omkring år 1500, blev kirken udvidet til det nuværende langhus, samtidig med at de fem hvælvinger og tårnet med kamtakkede gavle kom til.
I 1500-tallet havde kirken en kvindedør mod nord og en mandsdør mod syd. På sydsiden har der på et tidspunkt været et våbenhus i forbindelse med indgangen. Våbenhuser blev dog revet ned i slutningen af 1700-tallet.

I 2015 blev kirken restaureret indvendig, hvortil kirken fik en anden farvesætning, der gør at kirken i dag fremstår lysere, mere harmonisk og mere markant.