©  Foto:

Dyrefigur til 1983

Dyrefigur Skulptur, created until 1983 by Peter Jensen, Bjergby

Peter Jensen, kaldet Danmarks-Peter, var en af Hjørring Kommunes mest originale kunstnere, en folkekunstner i ordets bedste forstand. Omkring sit hus i Bjergby skabte han en urskov, beboet af dyreskulpturer i cement og skrot. Danmarks-Peter opfattede ikke selv skulpturerne som kunst, men efter hans død i1985 blev det med Hjørring Kommunes Kunstudvalgs mellemkomst besluttet at bevare de af skulpturerne, som kunne istandsættes. Skulpturerne blev i 1987 flyttet til pladsen foran ældrehjemmet Solbakken, hvor Peters Plads blev indrettet til dem.

Billedhuggeren Marit Benthe Norheim, der selv arbejder i beton, stod i 2002 for en gennemgribende konservering af skulpturerne.

Peter Jensen blev i 1983 portrætteret i filmen ”Naivisten. Peter Jensen, Bjergby” af Birger Vosgerau. Hjørring Kommunes Kunstudvalg støttede filmen med kr. 10.000.