©  Foto:

Dykkersted Muslingebanken v. Fænøsund

Spændende skråning besat af muslingebanker. Mulighed for store dybder. Stimer af småfisk i sommerhalvåret bl.a. den to-plettede kultling.

Fakta

Kørevejledning: Fra hovedvej 161 drejes af Hindsgavl Alle og kort derefter til venstre ad Oddevejen. For enden af denne ender man på en plads helt nede ved vandet hvor der kan parkeres.

Geokoordinater:
Longitude: 9.7029531021
Latitude: 55.494320210

Google Earth koordinater:
Latitude: 55°29'38.97"N
Longtitude: 9°42'12.20"Ø

I og op af vandet: Man kan gå i og op af vandet ud for den offentlige p-plads.
Highlights: Livet på skråningen og den hurtige dybde.
Luftpåfyldning: Der er mulighed for at fylde luft på ved Hindsgavl Camping i Middelfart (helårsåbnet) indenfor deres åbningstider: Hindsgavl Camping. Alternativt spørge hos den lokale dykkerklub i Middelfart: 3311 1323.
Bedste årstid: hele året.
Farlige områder: Undgå at komme for langt ud i Fænøsund. Strømmen kan være stærk.
Dybde: 0-20 m.
Strøm: Kan være stærk ude i Fænøsund.
Sværhedsgrad (1-5): 2-3.
Tilladelser: Ingen.
Faciliteter: p-plads og toilet.
Fotomuligheder: Gode muligheder for makro.

Muslingebanken

Ud for Oddevejen, midt i Fænøsund gemmer der sig et lille godt dykkerspot. Man går i vandet fra stranden ved stensætningens begyndelse og følger denne ud. Her møder man bælter af ålegræs som gemmer på mange nålefisk og kutlinger.

OBS: det er ikke tilladt at dykke/svømme ved og udfor Fænø færgelejet, ligesom det frarådes at opholde sig i Fænø færgens sejlrende.

Især i højsommeren kan man møde stimer af Danmarks mindste fisk, den to-plettede kutling. Denne lille orange og sølvfarvede fisk med de to pletter, ynder at holde til ved stenrev og tangbælter. Den svømmer i stimer for at beskytte sig mod rovfisk, men som dykker kan man komme rimelig tæt på den lille flotte fisk.

På sandbunden rundt om tangbælterne, finder man ofte en del andre kutling arter. De ynder at opholde sig i små huler og under muslinger, men også i menneskeskabte strukturer som f.eks. en flaske eller dåse. Her kan de i tryghed ligge og observere bunden foran dem og ligge på lur efter et bytte. Kutlingerne er ofte gode fotomotiver. Længere ude bliver det hurtigt dybt.

Når man møder skråningen, kan man svømme langs den mod øst. Selve skråningen er visse steder helt besat af muslingebanker. Muslingebankerne er oversået af kæmpestore blåmuslinger, som stortrives i det strømfyldte næringsrige farvand. Imellem muslingerne kan man se både tangspræl og rejer. Men især tangsprællen med sine 9 sorte pletter på ryggen, finder både ly og føde her på muslingebanken.

Søstjernerne kan også mødes i store størrelser her og i flere farve variationer. I sommerhalvåret er Fænøsund til tider fuld af brandmænd og vandmænd, som stuves sammen på grund af strømforholdene i det smalle farvand mellem Fænø og Fyn. Strømmen her kan hurtigt tage til. På blot 5 minutter kan strømmen tage kraftigt til og så gælder det om at holde sig tæt på bunden og søge op på lavere vand.