©  Foto:

Den Jyske Sangskole

Den Jyske Sangskole er etableret ud fra overbevisningen om, at talent findes overalt. Og vi tror mere på betydningen af miljø end på betydningen af arv, når det handler om hvor langt man kan nå med sit talent. Den Jyske Sangskoles model for sang- og musikundervisning af talentfulde børn og unge er enestående i Danmark. Vi har søgt inspiration i sportens verden og i Team Danmarks model, og tilbyder unge sangtalenter et krævende og professionelt tilrettelagt musikalsk uddannelsesforløb ved siden af deres almindelige skolegang.

Den Jyske Sangskole er en stabil leverandør af sangere til konservatorier, operaakademiet og universiteternes musikinstitutter. Den Jyske Sangskoles mission er at fremme sangen i Danmark. Ambitionen er at Den Jyske Sangskole udgør en national og international platform for udvikling og udveksling af alle aspekter i arbejdet med unge sangstemmer. Vi tager initiativ til projekter, som har til formål at støtte kormiljøer i Danmark og fremme sangkultur i grundskolen.