©  Foto:

De fire kirker ved Fjaltring

Tag på en vandrerute på Vestkysten med kulturhistoriske oplevelser langs Vesterhavet som blandt andet Bovbjerg Fyr, fire kirker og en købmandsbutik på undervejs.

Ruten starter ved Fjaltring Købmandsgård og går nordpå af Fjaltringbyvej og fortsætter op ad grusvejen, Toftingvej.

Et stykke oppe ad Toftingvej er der udsigt til Vesterhavet og til de kirkerne i Dybe, Trans og Fjaltring samt Bovbjerg Fyr. For 15.000 – 20.000 år siden lå isbræen som en stor hvid bjergkæde 2- 3 kilometer høj umiddelbart nord herfor. Vest for vejen løber Dybå-dalen, en smeltevandsdal, dannet under den seneste istid.

Under sidste istid var Vestjylland et isfrit tundraområde, men isranden lå kun cirka 1 kilometer nord herfor. Istiderne var tørkeperioder med uhyre mængder vand bundet i isen, og havet lå op til 90 meter under det nuværende havniveau – og man kunne gå tørskoet til England.

Ruten passerer også en del gravhøje fra stenalder og bronzealder. Gravhøjene indgår i ’Oldtidsvejen’, som er navnet på den lange række af gravhøje, der ligger langs isens hovedopholdslinje under sidste istid - fra Trans ved Vesterhavet og mod Struer og Holstebro og videre østpå. I dag er i alt 24 gravhøje mellem Ramme og Vesterhavet på Oldtidsvejen, og derudover er der i dette område 93 overpløjede gravhøje.

Dybe Kirke har fine velbevarede kalkmalerier i koret fra 1517. Man har længe været klar over, at disse stenkirker fra 1100-tallet har haft ældre forgængere af træ, men konkrete vidnesbyrd er sjældne. Derfor var det noget af en sensation, da man under restaureringen af Dybe Kirke i 1936 fandt en vinduesramme af træ fra en tidligere stavkirke. Træet i rammen er dateret til 1080-1100.

Ruten går videre nordvest på mod Ferring med udsigt mange kilometer ud over landskabet og Vesterhavet. Ferring Kirkehar inde på skibets nordmur rester af et stort kalkmaleri fra ca. år 1200, der viser scener fra Jesu barndomshistorie og levned. 

Skrænterne ved Bovbjerg var en turistattraktion også i 1800-tallet. På Statens Museum for Kunst hænger et billede af C.F. Sørensen fra 1848 med motiv fra kysten ved Ferring og med Ferring Kirke. Det er et typisk genrebillede fra 1800-tallet med stormpisket hav og skibbrud. Sådan skulle malerier fra Vestkysten se ud, hvis de skulle optages på udstillinger.

Den fynske maler Dankvart Dreyer besøgte Bovbjerg i 1843. Dankvart Dreyer malede, hvad han så: et fint billede af kysten ved Bovbjerg i stille vejr og måneskin. Det fik han ingen ros for – sådan skulle Vestkysten ikke se ud. Billedet kan i dag ses på Hirschsprungs Samling i København.

Samme sted kan man også se et fint billede af Hans Smidth fra ca. 1880 af Ferring Kirke set østfra.

I Ferring ligger også det lille Jens Søndergaard Museum (1895 -1957).

Fra Ferring går ruten sydpå langs havet og følger stien oppe på skrænten – eller man kan gå nede på stranden. Man passerer Bovbjerg Fyr, som stadig lyser om natten.

Trans Kirke ligger i dag mindre end 100 meter fra Vesterhavet umiddelbart nord for sidste istids hovedopholdslinje. Det er et af de få steder i landet, man har fundet rester af de trækirker, som blev bygget før de nuværende romanske stenkirker. 

Følg kysten sydpå til Fjaltring Kirke, en romansk kvaderstenskirke fra 1100-tallet. Her er træfigurerne på alteret fra 1400-tallet bevaret.

Herfra er går ruten de sidste 500 meter tilbage til Fjaltring Vandrerhjem.