©  Foto:

De 4 kirker på Vestfyn

Beliggende i overvældende smuk natur ved Lillebælt.

Kig indenfor på tur ud i det smukke landskab, alle 4 kirker er åbne i dagtimerne. Nyd roen i kirkerum fra Middelalderen. Tænd lys – og tænk på dine kære. Læs gode ord og nyd den medbragte mad eller kaffe ved kirkernes bordbænkesæt smukt placeret på kirkegårdene.
Bliv en del af det lokale fællesskab ved sommerens strandgudstjeneste, pilgrimsvandringer, gudstjenester og inspirerende koncerter. Der er altid en fornøjet samtale over kirkekaffen hver søndag.

Kirken i sommerlandet
Præstegårdshaven forvandler sig en juni-sommerdag til en udendørs katedral, når vi holder gudstjeneste under åben himmel.
Sidste søndag i juli hænger solen lavt over Føns Vig denne sommeraften, hvor folk kommer langvejs fra for at være med ved strandgudstjenesten – musikken og sangen fylder luften med intenst nærvær. Kirke og natur beriger hinanden i kirken i sommerlandet, hvor onsdagens pilgrimsvandringer i juli måned er et højdepunkt for naturelskere med lyst til livfulde pauser. Vinteren byder på gudstjeneste og fakkeloptog med efterfølgende suppespisning til kyndelmisse.

Musikken i højsædet
De 4 kirker byder på mange musikalske oplevelser. De lyse aftener bliver ekstra lyse, når vi lister ind i de smukke kirker til sommermatinéer, og efteråret bliver mindre mørkt med efterårsmatinéer. Jazzgudstjenesterne bringer tanker og associationer på langfart, og det er meningen; det gælder ikke mindst Jazzgudstjenesten 2. juledag. Efterår og forår krydrer vi årets gang med livfulde pauser med musik og stilhed i Udby kirke.

Føns kirke er elsket på grund af dens beliggenhed ved Fønsvang sø
Kirken er fra 1100-tallet - den ældste af ’De 4 kirker’, og den regnes for at være Fyns første kirke. Renoveret omkring år 2000 i gule og orange farver, der både ses i gulvfliser og trærammen omkring den smukke ’Anna Selvtredje’, der er et træskærerarbejde fra Claus Bergs værksted i Odense fra 1500-tallet.
Følg stien rundt langs kirkegårdsdiget og nyd synet af Fyns næststørste sø.
Måske er du heldig at se havørnen, den har sit hvilested ved det udgåede træ.

Ørslev kirke er kendt for den fine, høje beliggenhed
Orgelet i Ørslev kirke har en usædvanlig smuk klang, kig forbi til en gudstjeneste eller til orgelmatiné. Kirken er fra tidlig middelalder. Læg mærke til døbefonten – en af de få i fedtsten i Norden. Den er sejlet hertil fra Norge i Vikingetiden, og den er muligvis noget af Danmarks ældste kirkeinventar. Kirken ligger højt og med god udsigt over Tellerup bjerge og det fynske landskab. Tag kaffekurven med eller et glas hvidvin og tag en pause ved kirkegårdens bordbænkesæt og nyd kigget udover raps- og kornmarker.

Udby kirke ligger midt i landsbyen tæt på Assensvej og med udblik over Fønsvang sø
Den eneste af ’De 4 kirker’ der ikke har hvælvinger. Men på grund af de store vinduer og det store åbne kor er det et meget lyst rum. Kirken er en tidlig middelalderkirke, og træværket er holdt i rene blå nuancer. Kirken er elsket på grund af ’De livfulde pause’ – meditationer torsdage kl. 17.00 året rundt. Altertavlen er malet af Ernst Trier i 1960. Hovedmotivet er: ’Den sidste nadver’, til venstre herfor er ’Bebudelsen’ og til højre det indtryksfulde motiv: ’Begrædelsen’, hvor vi ser Jesu mor, Maria og Johannes, den discipel, Jesus elskede højst, begge står grædende fulde af sorg ved siden af korset med den døende søn og ven. Læg også mærke til det smukke krucifiks i koret – et tidligt træskærerarbejde.

Husby kirke kan ses langvejs fra; den lyser op med sin stærke gule kalkfacade og den løgformede kuppel.
Kirken er den største af de ca. 12 kirker på Vestfyn fra tidlig middelalder, som blev bygget af ’Iversnæs’ i dag kendt som Wedellsborg gods. Kirken blev købt af Wedellsborg gods for 1 krone i 1991 af Folkekirken. Ved renoveringen i 2008 ændrede rummet karakter fra et mørkt brunmalet træværk til smukke lyse og blå nuancer med guldstafferinger.
Knæfaldet kan fjernes, og det giver plads til babysalmesang, jazzgudstjenester og koncerter. Kirken har en usædvanlig god akustik.
Betragt det smukke alter, som er et 1500- tals træskærerarbejde fra Claus Bergs værksted i Odense. Midtermotivet er de mange scener fra korsfæstelsen, og ved siderne ses de 12 apostle med attributter. Bag smukke smedejernslåger ses de to kapeller. I nordkapellet står sarkofager for Wedellsborg-slægten. Sydkapellet bruges til serveringer: pizzaer til familiegudstjenester og kirkekaffe ved søndagsgudstjenesterne.

Velkommen i De 4 kirker!

På eventkalenderen finder du vores arrangementer for sommeren: